याम्‍फु भजन सेम

लौ लाङगाम्जि खेप्‍सानुमेनुङ  साप्‍थानिङेयो।

Thumbnail image