खाङमे भिजुयेल

इगो भिजुयेल कानिङ याम्फु खापबाङ ले़ये लौ खाक्सानुमो लङगामजि।

 

 

Yamphu Susama4r

याम्‍फु गीत

अब्राहामनुङ इसाहाकमि पार्लेम् यम्फु भाषामा

दाजुबहिनी को गीत

Yamphu Song

याम्‍फु बुक मर्क

याम्‍फु बुक मर्क भिडीयो

 

च्‍याब्रुङ नाच याम्‍फु भाषामा

च्‍यब्रुङ नाच

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.