एडेॽमा साप्‍चिरा

Downloads: 
  • File icon मिनामि पारलेन्
    Download View3.05 एम बि

इगो साप्चिराबेॽ मिना निङ  लेःॽखुबा याॽमिमि SLC पास लेःॽमाबेॽहा नुहानुङ्‌ माङेॽहा खा साप्पआ लेहा ॥

 

Primary_Pic_Pipal_Pustak.jpg