पुक्‍मारामि साप्‍चिरा

              इगो पुक्‍मारामि साप्‍चिरा ले़ये,  नोबा नुरो खाङनुङ नेॽनुङ् बेॽलो जानकारि चुबानुमेयो !

13418881_103535916740550_4833964777418827918_n.jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.