प्रेरित अडियो बाईबल

लौ चोप याम्‍फु लाङगमजि इगो पेजबेॽ स्‍वागतयो , नुरो खेम्‍नुङ आसिस चुबानुमेयो  !

Thumbnail image