याम्‍फु ख्रीष्‍टमसमि लाम्‍बवा

  • ख्रीष्‍टमस सुभकामना

  • बेथलेहेम सहरमि दाउदमि नगरमि