Movies Video

This video song of yamphu language

Yamphu Susama4r

याम्‍फु गीत

अब्राहामनुङ इसाहाकमि पार्लेम् यम्फु भाषामा

दाजुबहिनी को गीत

Yamphu Song

:

याम्‍फु बुक मर्क भिडीयो

Jit Bdr Yamphu of Testamany ‍

च्‍यब्रुङ नाच